Menu Close

Odine Halka Arz

Yurt İçi Bireysel Talep Formu için Tıklayınız.

Odine Yasal Dokümanlar

İzahname

Esas Sözleşme

Temsil İç Yonergesi

Bağımsız Denetim Raporları

Consul People Danışmanlık Limited Şirketi Tarafından Hazırlanan Sektör Raporu

Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

Fon Kullanım Yeri Raporu

Hukukçu Raporu

Fiyat Tespit Raporu

Consul People Danışmanlık Sorumluluk Beyanı

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Konsorsiyumu_KVKK_Aydınlatma_Metni

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (www.odine.com.tr)ve Galata Menkul Değerler A.Ş. (www.galatamenkul.com)web sitelerinde yayınlanmaktadır.

Bize Ulaşın
Online Hesap Aç