Menu Close

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş

Yurt İçi Talep Formu İndirmek İçin Tıklayınız.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş Halka Arz Yasal Dokümanlar

İzahname

Esas Sözleşme

İç Yönerge

Bağımsız Denetim Raporu 1

Bağımsız Denetim Raporu 2

Bağımsız Denetim Şirketi Sorumluluk Beyanı

Fiyat Tespit Raporu

Bağımsız Hukukçu Raporu

Fon Kullanım Yeri Raporu ve YKK

Danışmanlık Şirketi Sorumluluk Beyanı

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin 19.12.2023 Tarihli Taahhütname

Taşınmaz Değerleme Raporu 1

Taşınmaz Değerleme Raporu 2

Taşınmaz Değerleme Raporu 3

Taşınmaz Değerleme Raporu 4

Taşınmaz Değerleme Raporu 5

Taşınmaz Değerleme Raporu 6

Taşınmaz Değerleme Raporu 7

Taşınmaz Değerleme Raporu 8

Taşınmaz Değerleme Raporu 9

Taşınmaz Değerleme Raporu 10

Taşınmaz Değerleme Raporu 11

Taşınmaz Değerleme Raporu 12

Taşınmaz Değerleme Raporu 13

Taşınmaz Değerleme Raporu 14

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (www.mogan.com.tr) ve Galata Menkul Değerler A.Ş. (www.galatamenkul.com) web sitelerinde yayınlanmaktadır.

Bize Ulaşın
Online Hesap Aç