Menu Close

Galata Menkul Değerler A.Ş Çevirimiçi (Online) Sözleşme Yatırımcı Açık Rıza Metni

Galata Menkul Değerler A.Ş.’de (“Galata Menkul” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 11. maddesi uyarınca “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” aracılığıyla …/…/… Tarihinde işlenen kişisel verilerim hakkında bilgilendirildiğimi, bilgilendirmeye konu hususları anladığımı ve söz konusu kayıtlara ilişkin yasal haklarımı detaylı bir şekilde öğrendiğimi kabul ve beyan ederim.

Galata Menkul tarafından kimlik, iletişim, mesleki deneyim, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans ve fotoğraf, imza, video kaydı, ses kaydı, yüz taramasını içerir biyometrik verilerimin,

  • çevrimiçi sözleşme sürecinde uzaktan kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla,

İşlenmesini ve yurtiçinde hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri ile paylaşılmasını

☐ Onaylıyorum

☐ Onaylamıyorum

Ad, Soyad :

Tarih :

İmza :

Bize Ulaşın
Online Hesap Aç