Menu Close

Reeder Halka Arz

Yurt içi Bireysel Talep Formu indirmek için tıklayın.

Redeer Halka Arz Yasal Dokümanlar

Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.’nin SPK onaylı izahnamesi
Şirket’in 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 tarihlerinde sona eren finansal dönemlere ilişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu
Şirket Esas Sözleşmesi
Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi
Fiyat Tespit Raporu
Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Raporu
Şirket’in 30.06.2022 ve 30.06.2023 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu
Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Varlık Değerleme Raporu
Değerleme Kuruluşları Sorumluluk Beyanı
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Varlık Değerleme Raporu
Değerleme Kuruluşları Sorumluluk Beyanı
KPMG Türkiye tarafından Ocak 2023 tarihi itibarıyla hazırlanmış olan Akıllı Telefon Sektör Raporu
KPMG Sorumluluk Beyanı
IPSOS tarafından Haziran ve Aralık 2022 Tarihlerinde Gerçekleştirilen Çevrimiçi Anket Sonuçları ve Sorumluluk Beyanı
FAVÖK Taahhüdü
08.05.2023 tarihli Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirket değerleme raporu
Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı Hukukçu Raporu ve Bağımsız Hukukçu Beyanı
31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 Tarihleri İtibarıyla En Büyük 10 Müşteri Tablosu
31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.03.2023 Tarihleri İtibarıyla En Büyük 10 Tedarikçi Tablosu
Tasarruf sahiplerine satış duyurusu

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Yatırımcıların, yatırım kararlarını payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr), Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. https://reeder.com.tr/ ve Galata Menkul Değerler A.Ş. (https://galatamenkul.com) web sitelerinde yayınlanmaktadır.

Bize Ulaşın
WhatsApp
Online Hesap Aç